ΔΙΚΥΚΛΟ

Συνοπτικά τα κύρια σημεία ελέγχου είναι:

1 Έλεγχος καυσαερίων

Γίνεται μέτρηση των εκπεμπόμενων ρύπων με καυσαναλητή, ώστε να διαπιστωθεί αν οι εκπομπές ρύπων είναι εντός των ορίων που προβλέπει η νομοθεσία

2 Αυτόματη γραμμή ελέγχου

Η σύγκλιση- απόκλιση των τροχών με συγκλισιόμετρο

Η απόδοση της ανάρτησης με αμορτισερόμετρο

Η απόδοση των φρένων με φρενόμετρο

Τα φώτα ως προς την ένταση – σκόπευση με φωτόμετρο

3 Οπτικός έλεγχος

Ταυτοποίηση του οχήματος (πινακίδες κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, αρ. κινητήρα σύμφωνα με την άδεια. κυκλοφορίας)

Ο εξοπλισμός του οχήματος (τρίγωνο, πυροσβεστήρας, φαρμακείο)

Η πίεση των ελαστικών- η ύπαρξη ρεζέρβας

Εξωτερικές φθορές

Σύστημα διεύθυνσης

Σύστημα μετάδοσης κίνησης

Άξονες – τροχοί- ελαστικά – ανάρτηση δίσκο πλάκες – τακάκια

Εύκαμπτες – άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος πέδησης

Εύκαμπτες – άκαμπτες σωληνώσεις του συστήματος καυσίμου

Έλεγχος οξειδώσεων αμαξώματος

Εξάτμιση

Βρισκόμαστε κοντά σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας

καθημερινά από Δευτέρα-Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως

21:00 το βράδυ και Σάββατο 07:00 το πρωί έως 16:00               

ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ